Obsługa kadrowo-płacowa


Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe usługi księgowe z zakresu obsługi kadrowo-płacowej, w tym m.in.:

 • opracowujemy umowy o pracę i aneksy do nich, świadectwa, wypowiedzenia,
 • sporządzamy akta osobowe,
 • rejestrujemy zatrudniany personel w ZUS,
 • zajmujemy się sprawami wiążącymi się z urlopami bezpłatnymi dodatkowymi, wypoczynkowymi, macierzyńskimi, wychowawczymi, okolicznościowymi, co obejmuje np. ewidencję pobierania urlopów, ustalanie uprawnień do korzystania z większej ilości dni wolnych,
 • kontrolujemy aktualność badań medycznych i opracowujemy skierowania zarówno na badania wstępne, jak i okresowe,
 • przygotowujemy zaświadczenia o wynagrodzeniu oraz zatrudnieniu,
 • czuwamy nad ważnością kursów BHP.

W ramach księgowości związanej z płacami:

 • obsługujemy umowy cywilnoprawne i o pracę,
 • obliczamy wynagrodzenie,
 • wystawiamy deklaracje PFRON i roczne IWA,
 • sporządzamy dokumentację wiążącą się z określeniem prawa do pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego (N-10, N-7, RP-7, Z-3a, Z-3),
 • opracowujemy przelewy na konta pracowników i wysyłamy deklaracje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • weryfikujemy prawa do korzystania z zasiłku i rozliczamy zwolnienia lekarskie,
 • poprawiamy deklaracje ZUS,
 • służymy pomocą w przypadku kontroli ZUS lub inspekcji PIP,
 • tworzymy regulaminy: wynagrodzeń, pracy, ZFŚS, premiowania,
 • przygotowujemy roczne oraz miesięczne deklaracje i informacje podatkowe, zarówno dla pracodawców, jak i kadry: PIT-8AR, PIT-40, PIT-4R, PIT-11, RMUA.

 

Ponadto, nasze biuro rachunkowe z Białołęki może przeprowadzić dla klienta proces rekrutacji nowych pracowników do jego firmy.

 

Zapraszamy do kontaktu! Chętnie opracujemy indywidualną ofertę usług księgowych, perfekcyjnie dostosowanych do zapotrzebowań i możliwości konkretnego przedsiębiorstwa.