BHP


Dbając o kompleksowość obsługi naszych klientów zapewniamy również usługi w zakresie BHP.
Oferujemy:

  • szkolenia wstępne pracowników,
  • szkolenia okresowe pracowników,
  • szkolenia dla pracodawców,
  • ocena ryzyka stanowiskowego,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej w razie wypadku w pracy lub w drodze do pracy lub z pracy,
  • szkolenia dot. ochrony przeciwpożarowej,
  • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.